เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

T10 Package A (Battery 2 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 230,000 บาท

T10 Package B (Battery 4 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 280,000บาท

โดรนเพื่อการเกษตร DJI AGRAS T10