รถดำนา 4 แถวเดินตามSPW-48CPlus ทำงานได้วันละ6-8ไร่ทดแทนแรงงานคน20-30 คนความเร็วในการปักดำ 0.77 เมตร/วินาทีปรับระดับล้อได้ 2ระดับ 30-40..ปรับระยะกอได้ 6ระยะ ความลึก0.7-3.7 .ม จำนวนกอ3-8ต้น/กอ น้ำหนักเบา 160 กก.แบบสตาร์ทมือดึงเชือก ทำงานได้ทุกสภาพพื้นที่

รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา

รถดำนา SPW-48CPlus