รถดำนา 6 แถวเดินตาม SPW-68CM ระบบสมดุล Auto monroe Syste mระบบเลี้ยวแบบ Zero-turm ทำงานได้วันละ 9-12 ไร่ทดแทนแรงานคน 40-50 คนความเร็วในการปักดำ 0.77 เมตร/วินาทีปรับระดับล้อได้ 3ระดับ 30-40,45 .. ปรับระยะกอได้ 6ระยะ ความลึก 0.7-3.7 .ม จำนวน 3-8 ต้น/กอ น้ำหนักเบา 192 กก. รับประกัน 1 ปีหรือ 400 .ม. ตรวจเช็ค 2 ครั้ง 50/200 แบบสตารท์มือดึงเชือก
รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา

รถดำนาคูโบต้า SPW-68CM