รถดำนานั่งขับคูโบต้า 8 แถว รุ่น NSD8 ทำงานได้วันละ23-30 ไร่ทดแทนคน100-120 คนเครื่องยนต์ดีเซล High Power 3สูบ ขนาด 21 แรงม้าความเร็วในการปักดำ 1.65 เมตร/วินาที ปรับระยะกอได้ 5 ระยะ

รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา รถดำนา

รถดำนาคูโบต้า NSD8