อุปกรณ์ต่อพ่วง ตราช้าง เป็นตัวช่วยให้รถแทรกเตอร์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มีให้เลือกหลากหลายแบบตามการใช้งานของแต่ละพื้นที่ และลักษณะของงาน มีให้เลือกทั้งอุปกรณ์จอบหมุนพรวนดินผานดันดินหน้า ผานไถบุกเบิก และพรวนดิน เครื่องอัดฟาง ฯลฯ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานควบคู่กับรถแทรกเตอร์ของท่านกรุณาสอบถามพนักงงานขายเพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อพ่วง ตราช้าง ชุดใบผาน