น้ำมันเครื่องตรา ช้าง สุดยอดน้ำมันคุณภาพ ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดโดยเฉพาะยี่ห้อคูโบต้า มีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำมัน UDT 3 น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์เพื่อให้เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของท่านมีอายุการใช้งานยืนยาวทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

น้ำมันเครื่อง ตราช้าง น้ำมันเครื่อง