เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง สิงห์สยาม เป็นเครื่องสีข้าวฝีมือคนไทย มีให้เลือกด้วยกัน 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดย รุ่นเล็ก จะเน้นไปสำหรับครัวเรือน หรือรุ่นใหญ่ จะเน้นไปทางด้านธุรกิจ ไม่ต้องมีเงินเป็นล้าน ก็เป็นเจ้าของโรงสีได้

เครื่องสีข้าว เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง