รถขุดขนาดเล็ก รุ่น U35 

พื้นที่จำกัด แต่ไม่จำกัดขีดความสามารถ

รถขุดขนาดเล็ก U35