ถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-105X ออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมกับแปลงนาในประเทศไทย ตอบรับทุกสภาพการทำงาน รวดเร็วยิ่งขึ้น ขนาด 105 แรงม้า

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-105X