รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น BK60/BK68/BK70

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า BK60/BK68/BK70