รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น CK60/CK68/CK70

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า CK60/CK68/CK70