รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น CK95

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า CK95