รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70G Cabin

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70G Cabin