หัวเจาะไฮดรอลิก Hydraulic Breaker
เข็มเจาะทรงพลัง
ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการเจาะกระแทก เข็มเจาะผลิตจากวัสดุ SNCM439 นอกจากนี้ที่ส่วนปลายของหัวเจาะยังเสริมเหล็กหนาพิเศษที่ส่วนปลายหัวเจาะ จึงทนทาน ลดการสึกกร่อนจากการสัมผัสหรือกระแทกกับคอนกรีตขณะทำงาน

ปรับองศาการทำงานของหัวเจาะได้หลากหลาย
ด้วยการออกแบบ Side Plate TOP Mounted ทำให้ปรับมุมและองศาได้สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลาย

สมรรถนะการเจาะกระแทกดีเยี่ยม
ด้วยความถี่ในการเจาะคงที่และอัตราการเจาะกระแทกสูง จึงทำงานได้ทุกสภาพพื้นผิวของวัตถุ เช่น หินคอนกรีตหรือซีเมนต์

ปลอดภัยสูงสุดด้วยชุดวาล์วกันกลับ
หมดกังวลเรื่องการไหลออกของแก๊สไนโตรเจนขณะเติมหรือตรวจเช็ค

หัวเจาะไฮดรอลิก Hydraulic Breaker