อุปกรณ์รถดำนา อุปกรณ์เพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

รถดำนาอุปกรณ์เพาะกล้า SR-K800TH