เครื่องสีข้าวขาว รุ่น MS200RW 

เครื่องสีข้าวขาวสิงห์สยาม MS200RW