รถขุดคูโบต้า รุ่น U17-3 KIS
คล่องตัวเกินต้าน สู้งานเพื่อมืออาชีพ
ตอบโจทย์ทั้งงานก่อสร้าง และงานเกษตรในพื้นที่จำกัด ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

รถขุดคูโบต้า U17-3 KIS