รถเกี่ยวนวดข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง คูโบต้า
รุ่น DC-93 Series

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-93 Series