โดรนเพื่อการเกษตร คูโบต้า
รุ่น K-D1
ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

โดรนเพื่อการเกษตร K-D1