ไถลึก แรง เต็มพลัง
แทรกเตอร์รุ่นเอ็ม ตอบโจทย์งานหนัก สบบุกสมบันในไร่ 
ที่นอกจากความทรงพลังของเครื่องยนต์แล้ว ยังความคล่องตัว
ในการใช้งานด้วยระบบเกียร์ ที่ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ

แทรกเตอร์คูโบต้า M6040SU KIS M6040SU KIS