top of page

โปรที่ใช่! เลือกได้ดั่งใจ ซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า L-Series SP วันนี้! เลือกโปรได้เลย!โปรที่ใช่! เลือกได้ดั่งใจ ซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า L-Series SP วันนี้! เลือกโปรได้เลย!

  • โปรที่ 1 : โปรฟรีดาวน์

  • โปรที่ 2 : โปรผ่อน 0% ยาววววสูงสุดถึง 18 เดือน!

  • โปรที่ 3 : โปรคุ้มกันทั้งคัน! คุ้มทั้งค่าบำรุงรักษา และคุ้มค่าอะไหล่ แถมฟรี! แพ็กเกจบำรุงรักษา 2 ปี และส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 15,000 บาท

(เลือกได้เพียงทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเท่านั้น)

เลือกเลย! ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า L-Series SP ผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้เลือกรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้

  1. ฟรีดาวน์ เมื่อเช่าซื้อแทรกเตอร์ L3218SP โดยวางเงินดาวน์เริ่มต้น 25,000 บาท และบริษัทฯช่วยเหลือเงินดาวน์ 25,000 บาท ลูกค้าจึงได้รับโปรโมชันฟรีดาวน์ในการออกรถ หรือกรณีซื้อเงินสดหรือผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่น จะได้รับเป็นส่วนลดราคาสินค้าตามมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนดแทน โดยถือเป็นส่วนลดราคาสินค้า ณ วันซื้อขาย

  2. ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 18 เดือน เมื่อเช่าซื้อแทรกเตอร์ L3218SP โดยเลือกวางเงินดาวน์ 50% ผ่อนชำระแบบรายปี นานสูงสุด 7 ปี

  3. ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 2 ปี และส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 15,000 บาท เมื่อเช่าซื้อหรือซื้อแทรกเตอร์ L3218SP/L4018SP/L5018SP จะได้รับคูปองอะไหล่ 15,000/10,000/6,000 บาทตามลำดับ (คูปองอะไหล่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้ออะไหล่และน้ำมันกับผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567) และรับฟรีแพ็กเกจงานบำรุงรักษา 2 ปี จะได้รับบริการจำนวน 7 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือ 1,200 ชั่วโมงหลังจากส่งมอบสินค้า (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ซึ่งครอบคลุมการใช้งานของรายการอะไหล่บำรุงรักษาเท่านั้น


โปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขของโปรโมชันให้ถี่ถ้วนก่อนร่วมรายการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-621-1046

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #แทรกเตอร์คูโบต้า #คูโบต้าเลือกโปรที่ใช่ได้ดั่งใจคุณ
Comments


bottom of page