top of page

เทคนิคการปรับตั้งผานพรวน และผานบุกเบิกให้เหมาะกับสภาพดิน


เทคนิคการปรับตั้งผานพรวน

พี่น้องเกษตรกรรู้หรือไม่? ไม่ว่าจะเจอดินแข็งหรือดินอ่อน หากปรับตั้งคัดท้ายผานพรวน และผานบุกเบิกได้อย่างถูกต้อง ก็ไถง่ายไถไวแบบมือโปร! วันนี้คูโบต้าขอแนะนำเทคนิคการปรับตั้งผานพรวน และผานบุกเบิกให้เหมาะกับสภาพดิน เพื่อบุกเบิกเส้นทางมือโปรให้พ่อแม่พี่น้อง มาดูวิธีกันเลย! ก่อนปรับปรุงดิน ให้ติดตั้งผานพรวนเข้ากับแทรกเตอร์ตามค่าที่กำหนดในแต่ละรุ่น สามารถศึกษาได้ในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาผานพรวนและบุกเบิก หรือสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์


เมื่อเจอสภาพดินแข็งหรืออ่อน

  • ปรับโซ่ข้างให้มีความยาวเท่ากัน โดยสังเกตผานให้อยู่ตรงกลางของแทรกเตอร์

  • ปรับแขนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมความลึก/ตื้นของผานส่วนด้านหลัง เมื่อขันเข้า ผานจะยกขึ้น ไถได้ตื้นขึ้น และเมื่อขันออก ผานจะยืดออก ไถได้ลึกขึ้น

  • แขนยกแขนขวา ทำหน้าที่ควบคุมความลึก/ตื้นของผานส่วนด้านหน้า เมื่อขันเข้า ผานจะยกขึ้น ไถได้ตื้นขึ้น และเมื่อขันออกผานจะยืดออก ไถได้ลึกขึ้น

  • ชุดสปริงคัดท้ายจะควบคุมความลึกของคัดท้าย เมื่อเจอกับสภาพดินแข็งหรือดินอ่อน


เทคนิคการปรับตั้งคัดท้ายผานพรวน

  • สำหรับดินแข็ง ให้ปรับสปริงคัดท้ายอ่อนมีระยะห่างประมาณ 1-2 นิ้ว

  • สำหรับดินอ่อน ให้ปรับสปริงคัดท้ายแข็งไม่ต้องมีระยะห่าง

  • สำหรับพื้นที่มีหญ้าหรือฟางหนาแน่นและดินมีความแข็ง ให้ลดจำนวนใบผานลง หรือปรับตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

แน่นอนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการปรับตั้งเท่านั้น แต่ละรุ่นมีข้อแตกต่างกันไป พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมศึกษาคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาผานพรวนและผานบุกเบิกหรือสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ก่อนปรับตั้งทุกครั้ง ตามไปอ่านต่อแบบเต็ม ๆ ได้เลยที่ คลิก

Comments


bottom of page