top of page

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง

Model :

RZ160

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ160

ตีดินละเอียด ทุกงานดินแห้ง

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ160

ตีดินละเอียด ทุกงานดินแห้ง

ตีดินลึก ละเอียด ทุกงานดินแห้ง โดยชุดใบมีดถูกออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล เพื่อการเตรียมดินคุณภาพสำหรับงานไร่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด หรือไร่มันสำปะหลัง ทำให้สามารถตีดินได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดวัชพืชพร้อมคลุกเคล้ากับดิน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page