top of page

รถดำนา

Rice Transplanter.jpg

Kubota

รถดำนานั่งขับ 6 แถว

Model :

SPV-6CMD

Kubota

เครื่องหยอดข้าว

Model :

DS10

Kubota

รถดำนานั่งขับ 8 แถว

Model :

SPV8

Kubota

เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ

Model :

SR-K800THL

Kubota

รถดำนาเดินตาม 4 แถว

Model :

KW4

Kubota

รถดำนาเดินตาม 6 แถว

Model :

KW6-M

bottom of page