top of page

วิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัย


รถดำนา

วิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัย

เพราะคูโบต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับ 1

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานรถดำนา 9 ข้อให้ถูกต้องและปลอดภัยให้เพื่อนๆ กัน จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย


ข้อที่ 1.

 • สตาร์ทเครื่องยนต์บนที่นั่งคนขับเท่านั้น ห้ามยืนอยู่บนพื้นหรือข้างตัวรถขณะสตาร์ทเครื่องยนต์


รถดำนา

ข้อที่ 2.

 • เช็กคันเกียร์ทั้งหมดอยู่ในต้องว่าง แผงปักดำอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ล็อกเบรกทุกครั้ง บีบแตรเตือนและสังเกตรอบข้าง ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์


รถดำนา

ข้อที่ 3.

 • ก่อนลุกออกจากที่นั่ง หรือเมื่อต้องการดับเครื่องยนต์ ปลดคันเกียร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งว่าง วางแผงปักดำลง ล็อกเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกทุกครั้ง

 • ขณะขนเติมกล้าบนรถดำนา คันเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่างและล็อกเบรกทุกครั้ง เพื่อป้องกัน รถเคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้


รถดำนา

ข้อที่ 4.

 • การขึ้นลงรถบรรทุกหรือทางลาดชันให้ ถอยหลังขึ้นและใช้เกียร์ต่ำเท่านั้น

 • ควรขับถอยหลังขึ้นแปลงนาอย่างช้า ๆ

 • ขณะใช้แผ่นบันไดให้ตรวจเช็กดูว่า แผ่นบันไดลาดปูไว้ เรียบร้อยดีหรือไม่


รถดำนา

ข้อที่ 5.

 • ขณะเลี้ยวรถ ควรลดความเร็วลงให้เหมาะสมกับการเลี้ยว

 • เมื่อคิดว่าล้อหลังติด (เลี้ยวไม่พ้น) ให้ขับถอยหลังไปที่เดิมก่อน


รถดำนา

ข้อที่ 6.

 • เมื่อต้องลุกออกจากที่นั่งเพื่อตรวจเช็ก และทำความสะอาดรถให้ดับเครื่องยนต์ ล็อกเบรกมือ และดึงกุญแจออดเสมอ

 • ในขณะขึ้นลงจากตัวรถควรหันหลังลง

 • ขณะตรวจเช็กส้อมปักนา ให้ล็อกชุดแผงกล้าเพื่อไม่ให้แผงกล้าตกลงด้านล่าง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก เมื่อมีการปรับตั้งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากชิ้นส่วนทำงาน อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้


รถดำนา

ข้อที่ 7.

 • กรณีขึ้นจากแปลงนาไม่ควรยืนด้านหน้าตัวรถเพื่อถ่วงน้ำหนักเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุตกจากรถดำนาทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

 • ห้ามมีผู้โดยสารนั่งเดินทางไปกับรถดำนา

เพื่อป้องกันการกระเด็นหรือตกลงจากรถ


รถดำนา

ข้อที่ 8.

 • ปรับคันล็อกไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งล็อกทุกครั้ง เพื่อป้องกันชุดแผงปักดำตกลงพื้น


รถดำนา

ข้อที่ 9.

 • ห้ามจอดรถหรือหยุดรถขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในโหมด E-stop ในบริเวณพื้นที่ลาดเอียง เพราะล้ออาจหมุนฟรี และทำให้ไม่สามารถควบคุมรถดำนาได้


รถดำนา

Comments


bottom of page