top of page

ใบมีดดันดิน

Model :

FD186F

ใบมีดดันดิน FD186F

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

ใบมีดดันดิน FD186F

ออกแบบให้ใบมีดมีความสูงถึง 530 มม. และความโค้งมนที่เหมาะสม จึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้งานไว ม้วนดินดี ลดปัญหาล้อฟรี พร้อมการออกแบบโครงใบมีดให้มีจุดยึดกับแทรกเตอร์หลายจุด เพื่อการกระจายแรงที่เหมาะสม ชุดสลักล็อกคานยกใบมีด ที่ผ่านกระบวนการใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแรง รวมถึงบริเวณใบมีดดันดินและโครงใบมีดที่มีการเสริมความแข็งแรง ช่วยยืดอายุการใช้างานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page