top of page

ชุดบุ้งกี๋

Model :

FL588 (ปากบุ้งกี๋แบบเกษตรพร้อมการ์ด)

ชุดบุ้งกี๋ FL588 (ปากบุ้งกี๋แบบเกษตรพร้อมการ์ด)

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

ชุดบุ้งกี๋ FL588 (ปากบุ้งกี๋แบบเกษตรพร้อมการ์ด)

ทดแทนแรงงาน ทำงานได้ไว ตอบสนองทุกความต้องการใช้งานทั้งภาคเกษตรและภาคก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการตักผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตักมูลสัตว์ใส่รถเทรลเลอร์ คลุกกองปุ๋ย ตักหิน ดิน ทราย ดันฟางข้าวหรือเปลือกข้าวโพดเป็นกอง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page