top of page

เครื่องฝังปุ๋ย

Model :

SF440

เครื่องฝังปุ๋ย SF440

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

เครื่องฝังปุ๋ย SF440

ฝังปุ๋ยลึก สม่ำเสมอ ได้ผลผลิตเต็มที่ การทำงานของหัวเปิดร่องที่ถูกออกแบบมาให้ทำมุมที่เหมาะสม แหวกดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดนการทำงานของชุดลูกหยอด (ชุดโรลเลอร์) ทำให้อัตราการฝังปุ๋ยสม่ำเสมอ ได้ผลผลิตเต็มที่

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page