top of page

รถขุดขนาดเล็ก 5 ตัน

Model :

U55-6 KIS

รถขุดขนาดเล็ก 5 ตัน - U55-6 KIS

  • 47.60 แรงม้า 0.172  ลูกบาศร์เมตร

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

U55-6 KIS

แกร่ง พร้อมลุยงานสมบุกสมบัน


งานก่อสร้าง :เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับจ้างขับรถขุดที่ต้องการรถขุดที่พร้อมลุยงานสมบุกสมบัน ไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่ ขุดวางท่อประปาขนาดกลาง ขุดฟุตติ้ง หรือ รื้อถอนทำลาย


งานเกษตร :เหมาะสำหรับผู้รับเหมา เจ้าของสวนยางพารา และเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางที่ต้องการทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก หรือ คีบไม้ยางขึ้นรถบรรทุก นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับสวนปาล์ม ในขั้นตอนการปลูก การขุดทำร่องน้ำ การทำถนนเข้าสวนปาล์ม จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page